notifications
confirmation_number
location_on
台灣 - 中文(繁体) / 1JPY = 0.2084TWD
location_on
台灣 - 中文(繁体) / 1JPY = 0.2084TWD

日式基本調味料

熱銷排行榜

日式基本調味料

熱銷排行榜

按熱門程度

最新評價

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9024056/6bf4749f349f3fab92e31ddedbe529e9.jpg

Melissa

2024-06-23

包裝安全,真的很放心購買

包裝安全,真的很放心購買

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9024050/fe7d3da1db86e171bd85e39eee9422eb.jpg

Melissa

2024-06-23

包裝安全,真的很放心購買

包裝安全,真的很放心購買

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9024047/f3d556d7394887e17b7c63bffedeb341.jpg

Melissa

2024-06-23

包裝安全,真的很放心購買

包裝安全,真的很放心購買

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9024043/2063dcefaeab320b32b3a336c4fb0236.jpg

Melissa

2024-06-23

包裝安全,真的很放心購買

包裝安全,真的很放心購買

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/346405/11a0abd890660013bc18999647b234a2.jpg

買家

2024-06-21

S&B調味蒜米

做大蒜飯的很好的調味料。 在米飯中加入一些蒜末,以增加大蒜的味道。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9027691/44539b3cc83be8e9befbdef63d08ce67.jpg

買家

2024-06-21

國產櫻花蜂蜜

味道非常好,與櫻花茶很相配。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/258190/9741d5cdad81c8450af2c045e3c0a0b9.jpg

買家

2024-06-15

山葵醬

醬實在不嗆好調味。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9039429/f19e1aa2f336120760ba0253bb53f587.jpg

買家

2024-05-20

非常好吃,值得囤貨

番茄的生味被蓋住,味道溫潤,難以形容的好味道。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9039432/cb69c7818698375c19d221bc0b3a6bea.jpg

買家

2024-05-17

為了湊免運買的

檸檬草、牛至跟酪梨滿搭的,但跟番茄不太搭。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/347377/1f28855ffeb11629f94a2985b574c1cf.jpg

買家

2024-05-17

是山椒!不是胡椒,也不是花椒。

好吃😋,不會辣,也不會嗆。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9039374/541933ac2d9c5e0bce5cdd1bbb7b36ac.jpg

買家

2023-08-10

美味。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/258190/9741d5cdad81c8450af2c045e3c0a0b9.jpg

買家

2023-08-10

再回購。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/265562/99666cfecfa8f308ae7f1b0c78a3d92f.jpg

買家

2023-08-10

調味料回購。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9024055/c290351474930b15b46de3c10890c23d.jpg

買家

2023-08-01

良好的味道,不太滿汗

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/258190/9741d5cdad81c8450af2c045e3c0a0b9.jpg

買家

2023-05-24

再回購。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/345639/bc803c8d964bd86f56ea83dd30c209f9.jpg

買家

2023-05-24

夠味。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9022232/b138ef25039ac07a56fdd71611c87c54.jpg

beans

2023-04-17

即使減鹽還是很美味

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/698731/35843f8ef7fa5ad57e17153fc9243d5d.jpg

ching63

2022-11-11

好大一罐,價格實惠

真是太驚喜了,沒想到是大容量的抹醬

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9027695/789c875d79c3c2f799145029ff098fc1.png

買家

2022-10-28

淋在水果,冰沙中,真是一絕。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/234298/4e222fae218b87020f0d0b82a3f62742.jpg

BellePeng

2022-10-15

超棒的調料

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/844729/c7cb13bc5a4ba9c6a171bc33d7ba655a.jpg

ぺきこう

2022-07-06

我還沒收到貨

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/233730/76a85b8f64efb4e348bb82d04c1b6251.jpg

買家

2021-12-07

使用味噌水精礦。

熱水海上泡沫聯盟美女,推薦採購。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/6528/8eda83d0d0d66afb7de808b00c66ab9b.jpg

買家

2021-08-02

素晴らしい製品

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/6527/ee0d83db2f686476839cbb2bc12ad953.jpg

買家

2021-08-02

素晴らしい製品

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9024056/6bf4749f349f3fab92e31ddedbe529e9.jpg

Melissa

2024-06-23

包裝安全,真的很放心購買

包裝安全,真的很放心購買

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9024050/fe7d3da1db86e171bd85e39eee9422eb.jpg

Melissa

2024-06-23

包裝安全,真的很放心購買

包裝安全,真的很放心購買

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9024047/f3d556d7394887e17b7c63bffedeb341.jpg

Melissa

2024-06-23

包裝安全,真的很放心購買

包裝安全,真的很放心購買

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9024043/2063dcefaeab320b32b3a336c4fb0236.jpg

Melissa

2024-06-23

包裝安全,真的很放心購買

包裝安全,真的很放心購買

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/346405/11a0abd890660013bc18999647b234a2.jpg

買家

2024-06-21

S&B調味蒜米

做大蒜飯的很好的調味料。 在米飯中加入一些蒜末,以增加大蒜的味道。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9027691/44539b3cc83be8e9befbdef63d08ce67.jpg

買家

2024-06-21

國產櫻花蜂蜜

味道非常好,與櫻花茶很相配。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/258190/9741d5cdad81c8450af2c045e3c0a0b9.jpg

買家

2024-06-15

山葵醬

醬實在不嗆好調味。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9039429/f19e1aa2f336120760ba0253bb53f587.jpg

買家

2024-05-20

非常好吃,值得囤貨

番茄的生味被蓋住,味道溫潤,難以形容的好味道。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9039432/cb69c7818698375c19d221bc0b3a6bea.jpg

買家

2024-05-17

為了湊免運買的

檸檬草、牛至跟酪梨滿搭的,但跟番茄不太搭。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/347377/1f28855ffeb11629f94a2985b574c1cf.jpg

買家

2024-05-17

是山椒!不是胡椒,也不是花椒。

好吃😋,不會辣,也不會嗆。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9039374/541933ac2d9c5e0bce5cdd1bbb7b36ac.jpg

買家

2023-08-10

美味。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/258190/9741d5cdad81c8450af2c045e3c0a0b9.jpg

買家

2023-08-10

再回購。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/265562/99666cfecfa8f308ae7f1b0c78a3d92f.jpg

買家

2023-08-10

調味料回購。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9024055/c290351474930b15b46de3c10890c23d.jpg

買家

2023-08-01

良好的味道,不太滿汗

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/258190/9741d5cdad81c8450af2c045e3c0a0b9.jpg

買家

2023-05-24

再回購。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/345639/bc803c8d964bd86f56ea83dd30c209f9.jpg

買家

2023-05-24

夠味。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9022232/b138ef25039ac07a56fdd71611c87c54.jpg

beans

2023-04-17

即使減鹽還是很美味

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/698731/35843f8ef7fa5ad57e17153fc9243d5d.jpg

ching63

2022-11-11

好大一罐,價格實惠

真是太驚喜了,沒想到是大容量的抹醬

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/9027695/789c875d79c3c2f799145029ff098fc1.png

買家

2022-10-28

淋在水果,冰沙中,真是一絕。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/234298/4e222fae218b87020f0d0b82a3f62742.jpg

BellePeng

2022-10-15

超棒的調料

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/844729/c7cb13bc5a4ba9c6a171bc33d7ba655a.jpg

ぺきこう

2022-07-06

我還沒收到貨

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/233730/76a85b8f64efb4e348bb82d04c1b6251.jpg

買家

2021-12-07

使用味噌水精礦。

熱水海上泡沫聯盟美女,推薦採購。

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/6528/8eda83d0d0d66afb7de808b00c66ab9b.jpg

買家

2021-08-02

素晴らしい製品

https://image.dokodemo.world/catalog-skus/6527/ee0d83db2f686476839cbb2bc12ad953.jpg

買家

2021-08-02

素晴らしい製品

常見問題
使用導覽